LeaseConsult


.... een vertrouwd gegeven in de wereld van leasing en fleet management


Introductie

LeaseConsult is in 1986, als eerste in Nederland, van start gegaan als onafhankelijk adviesbureau voor de vraagstukken vanuit de markt met betrekking tot leasing en beheer van bedrijfsmiddelen c.q. kapitaalgoederen.

Een belangrijk deel van de opdrachten van Lease Consult heeft te maken met het leasen en beheren van auto’s al dan niet in combinatie met vervoerbeleid en
auto- gebruiksregelingen.

Voor tientallen ondernemingen en overheidsinstanties zijn in de afgelopen jaren, ook internationale, analyse- en adviesopdrachten uitgevoerd, waaronder voorbereiding en begeleiding van tenders en (EU) aanbestedingen.


Op deze web-site vindt u beknopte informatie omtrent de verschillende diensten die Lease Consult biedt.

LeaseConsult

Eksterpad 3

5263 GV  VUGHTt. +31(0) 654 654 624

Mail LeaseConsult

R.J. (Roel) Hindriks

Directeur